Velkomen til ¡Vale! på nett

¡Vale! 1-3 er eit nytt spanskverk for begynnarar, og det er tilpassa den nye læreplanen for framandspråk.

¡Hola! Me Illamo Felipe

Nettstaden er eit supplement til lærebøkene. Her finn du oppgåver til kvart kapittel i bøkene.

Nedanfor finn du nyheiter på spansk. Dette er autentiske nyheiter frå internasjonale byrå som er tilpassa undervisningsformål.